Idrettsforsikring


Hvem: Idrettsorganisasjoner eller idrettsklubber.


Hva: Idrettsforsikring gir erstatning for ulykker oppstått i forbindelse med utøvelse og/eller trening i bestemte idretter. Det er den enkelte idrettsorganisasjon som kjøper forsikringen for sine spillere.

  • Engangsutbetaling ved varig invaliditet som følge av en ulykke
  • Engangsutbetaling ved dødsfall som følge av en ulykke
  • Dekning av behandlingsutgifter som følge av en ulykke

Hvorfor: For å sikre utøvere mot økonomisk tap ved utøvelse av idrett.

Hvordan: Søknadsskjema


karate.jpg