Livsforsikring


Hvem: Privatpersoner eller virksomheter med ansatte.

Hva: Livsforsikring er forsikringen som gir etterlatte økonomisk handlefrihet. Ved dødsfall gis en engangsutbetaling til etterlatte.

Hvorfor: For å sikre etterlatte en økonomisk trygghet.

Hvordan: Søknadsskjema/helseerklæring

Uførekapital

Med uførekapital får du utbetalt en engangssum de rsom du skulle bli varig arbeidsufør. Uførekapitalen gir økonomisk støtte til å forberede en ny og annerledes livssituasjon. Hvordan du benytter utbetalingen på en uførekapital, er opp til deg selv. Blant annet kan du nedbetale lån for å redusere de månedlige utgiftene.

Kan kjøpes i forbindelse med livsforsikringen.

Forsikringssummen for uførekapital er 80% av forsikringssummen for livsforsikringen.

Med en uførekapital får du utbetalt en engangssum dersom du skulle bli varig arbeidsufør. Uførekapitalen gir økonomisk støtte til å forberede en ny og annerledes livssituasjon. Hvordan du benytter utbetalingen på en uførekapital, er opp til deg selv. Blant annet kan du nedbetale lån for å redusere de månedlige utgiftene.

  • Uførekapital kan kjøpes av personer mellom 18 og 58 år.
  • Varighet til fylte 60 år. (63 år for bedrifter)
  • Minste forsikringssum er 100 000 kroner, og høyeste forsikringssum er i overkant av 3 500 000 kroner (40 G).
  • Hele forsikringssummen utbetales når den forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i minimum to år.
  • Arbeidsuførheten må betegnes som varig.
  • Utbetalingen er skattefri.

Samme søknadsskjema som Livsforsikring. (Se over)


happyfamily.jpg

Hvem: Privatpersoner eller virksomheter med ansatte.

Hva: Kritisk Sykdom er forsikringen som gir deg eller din familie økonomisk handlefrihet hvis du skulle bli rammet av en spesifikk alvorlig sykdom.

Hvorfor: Man får en rask utbetaling som man kan bruke til nødvendig behandling eller andre kostnader som oppstår dersom man blir rammetav en spesifikk sykdom.

Hvordan: Søknadsskjema/helseerklæring


hendersammen.jpg